Dane firmy

Adres podmiotu:

74–500 Chojna ul.Słowiańska 1

NIP:

8581663165

REGON:

812416522

Nr KRS:

SĄD REJONOWY SZCZECIN - CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR KRS 0000076332

Kapitał zakładowy:

4 400 000,00 PLN

Telefon:

91 414 16 44

Fax:

91 414 18 81

E-mail:

Prezes Zarządu

Sekretariat

Dział Finansowy

Dział Obsługi Urządzeń Komunalnych

Dział Wodociągów i Kanalizacji

Dział Ciepłowniczy

Administrator Cmentarzy

Godziny urzędowania:

7:00 – 15:00 (od poniedziałku do piątku)

Nr konta:

78 9370 0007 0000 0215 2000 0004

(Bank Spółdzielczy w Chojnie)

Znaleziono psa

Znaleziono psa

Znaleziono psa

 


Pies znaleziony w m. Mętno w dniu 19.06.2018 r.Pies znaleziony w m. Mętno w dniu 18.06.2018 r.

 

Dziś jest

Wtorek, 14 Sierpnia 2018 roku

Wyszukiwanie


Linki

Formularze

Znalezione psy

ERIF