PRZEDSIĘBIORSTWO

USŁUG KOMUNALNYCH

w Chojnie Sp. z o.o.

Chojna

ul. Słowiańska 1

tel. 91 414 16 44

fax. 91 414 18 81

sekretariat@pukchojna.pl

Menu

Struktura organizacyjna

Dane firmy

Adres podmiotu:
74–500 Chojna ul.Słowiańska 1
NIP: 8581663165
REGON: 812416522
Nr KRS: SĄD REJONOWY SZCZECIN – CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR KRS 0000076332
Nr konta bankowego:
BS w Chojnie 78 9370 0007 0000 0215 2000 0004
Kapitał zakładowy:
4 400 000,00 PLN
Telefon: 91 414 16 44
Fax: 91 414 18 81
E-mail: sekretariat@pukchojna.pl

Strona Główna


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY I KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ  

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00                  Kasa PUK czynna w godzinach
7:30 do 10:00

10:20 – 14:00 

UWAGA

Informujemy że w związku z podjętymi działaniami profilaktycznymi związanymi z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa
i ograniczenia ryzyka zakażenia, od dnia 20.10.2020 r. do odwołania PUK w Chojnie Sp. z o.o. oraz KASA będą nieczynne dla interesantów.

Wszelkie płatności prosimy dokonywać przelewem bankowym.

Kontakt z pracownikami Spółki jest możliwy telefonicznie  lub za pomocą poczty elektronicznej.

Interesanci będą przyjmowani tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Wejście do biur Spółki należy zasygnalizować naciśnięciem dzwonka.

W korytarzu umieszczona została skrzynka podawcza, w której mieszkańcy mogą umieszczać wnioski, podania itp.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie       Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie               Sp. z o.o., ogłasza konkurs na stanowisko: Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.                           z siedzibą   w  Chojnie,  ul. Słowiańska 1, 74-500 Chojna

Pisemne zgłoszenie do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie          z dopiskiem „RADA NADZORCZA PUK w Chojnie Sp. z o.o – Nie otwierać. Konkurs na stanowisko Prezesa PUK w Chojnie Sp. z o.o.”  w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna do dnia 30 października 2020r.

REGULAMIN KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.

UWAGA

Informujemy, że z dniem 01.09.2020 r. nastąpi zmiana stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

stawki opłat – woda ścieki 2020

UWAGA

Informujemy, że z dniem 13.07.2020 r. nastąpi zmiana harmonogramu odbioru odpadów selektywnych dla wiosek: Ognica, Krajnik Dolny, Graniczna, Bara, Wilkoszyce, Stoki, Barnkowo, Godków Osiedle, Boguszczyn, Drozdowo.

harmonogram selektywne

INFORMACJA

Informujemy, że z dniem 23.04.2020 r. PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI KALISKA, GMINA CHOJNA będzie ponownie przyjmował odpady od mieszkańców.

KOMUNIKAT

W związku z panującą pandemią koronawirusa zawiadamiamy o wstrzymaniu dokonywania odczytów wodomierzy. Jednocześnie prosimy mieszkańców, do których dostarczamy wodę/odprowadzamy ścieki, aby sami dokonywali odczytów swoich liczników i podawali telefonicznie bądź drogą elektroniczną  ich stany.

I. telefonicznie w godzinach 7:00-15:00

tel. 91 4141644 

II. drogą elektroniczną

e-mail: sekretariat@pukchojna.pl 

lub za pośrednictwem strony internetowej (zakładka: podaj stan wodomierza)

Wyszukiwarka

Linki

Formularze

Znalezione psy

Skip to content