PRZEDSIĘBIORSTWO

USŁUG KOMUNALNYCH

w Chojnie Sp. z o.o.

Chojna

ul. Słowiańska 1

tel. 91 414 16 44

fax. 91 414 18 81

sekretariat@pukchojna.pl

Menu

Struktura organizacyjna

Dane firmy

Adres podmiotu:
74–500 Chojna ul.Słowiańska 1
NIP: 8581663165
REGON: 812416522
Nr KRS: SĄD REJONOWY SZCZECIN – CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR KRS 0000076332
Nr konta bankowego:
BS w Chojnie 78 9370 0007 0000 0215 2000 0004
Kapitał zakładowy:
4 400 000,00 PLN
Telefon: 91 414 16 44
Fax: 91 414 18 81
E-mail: sekretariat@pukchojna.pl

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp.z o.o.
ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY I KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ 
 
Pracujemy w godzinach od 7.00 do 15.00
poniedziałek – piątek
Kasa PUK czynna w godzinach
7:30 do 10:00

10:20 – 14:00 

INFORMACJA

Informujemy, że z dniem 23.04.2020 r. PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI KALISKA, GMINA CHOJNA będzie ponownie przyjmował odpady od mieszkańców.

KOMUNIKAT

W związku z panującą pandemią koronawirusa zawiadamiamy o wstrzymaniu dokonywania odczytów wodomierzy. Jednocześnie prosimy mieszkańców, do których dostarczamy wodę/odprowadzamy ścieki, aby sami dokonywali odczytów swoich liczników i podawali telefonicznie bądź drogą elektroniczną  ich stany.

I. telefonicznie w godzinach 7:00-15:00

tel. 91 4141644 

II. drogą elektroniczną 

e-mail: sekretariat@pukchojna.pl 

lub za pośrednictwem strony internetowej (zakładka: podaj stan wodomierza) 

Wyszukiwarka

Linki

Informujemy, że z dniem 23.04.2020 r.   PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI KALISKA, GMINA CHOJNA   będzie ponownie przyjmował odpady od mieszkańców.  

Formularze

Znalezione psy