PRZEDSIĘBIORSTWO

USŁUG KOMUNALNYCH

w Chojnie Sp. z o.o.

Chojna

ul. Słowiańska 1

tel. 91 414 16 44

fax. 91 414 18 81

sekretariat@pukchojna.pl

Strona Główna

obrazek
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY I KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ  

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00                 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  w Chojnie Sp. z o.o. zawiadamia, że w dniu 01.04.2021 od godziny 2300 do godziny 200 nastąpi przerwa w dostawie wody w Chojnie przy ul. Słonecznej, Witosa, Teligi, Matejki, Poznańskiej, Warszawskiej, Gdańskiej, Paderewskiego, Barwickiej   z powodu awarii sieci wodociągowej. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

UWAGA

Z dniem 26 stycznia 21 r. z uwagi na konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa spowodowanych wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 następuje zamknięcie kasy Spółki w siedzibie Przedsiębiorstwa. Płatności należy wykonywać przelewem na rachunek Spółki wskazany na fakturze.

UWAGA

Informujemy, że z dniem 15.01.2021 r.  stawka za usługę odbioru odpadów komunalnych zmieszanych z terenu nieruchomości niezamieszkałych (podmiotów gospodarczych) wynosi 100 zł netto + VAT za 1 m3.

Ponadto zmianie ulegną stawki za udostępnienie pojemników (ceny netto):

– pojemnik 120 L / 140 L – 6,50 zł/miesiąc,

– pojemnik 240 L – 8,50 zł/ miesiąc,

– pojemnik 1100 L – 15,50 zł/ miesiąc,

– kontener KP7 – 55,00 zł/miesiąc (na podstawie Umowy),

-dzierżawa krótkoterminowa kontener KP7 – 24,50 zł za dzień (na podstawie zlecenia)

UWAGA

Informujemy że w związku z podjętymi działaniami profilaktycznymi związanymi z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa
i ograniczenia ryzyka zakażenia, od dnia 20.10.2020 r. do odwołania  biura PUK w Chojnie Sp. z o.o.  będą nieczynne dla interesantów.
Kontakt z pracownikami Spółki jest możliwy telefonicznie  lub za pomocą poczty elektronicznej. Interesanci będą przyjmowani tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wejście do biur Spółki należy zasygnalizować naciśnięciem dzwonka. W korytarzu umieszczona została skrzynka podawcza, w której mieszkańcy mogą umieszczać wnioski, podania itp.

UWAGA

Informujemy, że z dniem 01.09.2020 r. nastąpi zmiana stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

stawki opłat – woda ścieki 2020

KOMUNIKAT

W związku z panującą pandemią koronawirusa zawiadamiamy o wstrzymaniu dokonywania odczytów wodomierzy. Jednocześnie prosimy mieszkańców, do których dostarczamy wodę/odprowadzamy ścieki, aby sami dokonywali odczytów swoich liczników i podawali telefonicznie bądź drogą elektroniczną  ich stany.

I. telefonicznie w godzinach 7:00-15:00

tel. 91 4141644 

II. drogą elektroniczną

e-mail: sekretariat@pukchojna.pl 

lub za pośrednictwem strony internetowej (zakładka: podaj stan wodomierza)

Wyszukiwarka

Linki

Formularze

Znalezione psy

Skip to content