PRZEDSIĘBIORSTWO

USŁUG KOMUNALNYCH

w Chojnie Sp. z o.o.

Chojna

ul. Słowiańska 1

tel. 91 414 16 44

fax. 91 414 18 81

sekretariat@pukchojna.pl

Komunikaty

Informujemy że w związku z podjętymi działaniami profilaktycznymi związanymi z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa
i ograniczenia ryzyka zakażenia, od dnia 20.10.2020 r. do odwołania PUK w Chojnie Sp. z o.o. oraz KASA będą nieczynne dla interesantów.

Wszelkie płatności prosimy dokonywać przelewem bankowym.
Kontakt z pracownikami Spółki jest możliwy telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Interesanci będą przyjmowani tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Wejście do biur Spółki należy zasygnalizować naciśnięciem dzwonka.

W korytarzu umieszczona została skrzynka podawcza, w której mieszkańcy mogą umieszczać wnioski, podania itp.

UWAGA

Informujemy, że z dniem 01.09.2020 r. nastąpi zmiana stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

stawki opłat – woda ścieki 2020

KOMUNIKAT

W związku z panującą pandemią koronawirusa zawiadamiamy o wstrzymaniu dokonywania odczytów wodomierzy. Jednocześnie prosimy mieszkańców, do których dostarczamy wodę/odprowadzamy ścieki, aby sami dokonywali odczytów swoich liczników i podawali telefonicznie bądź drogą elektroniczną  ich stany.

I. telefonicznie w godzinach 7:00-15:00

tel. 91 4141644 

II. drogą elektroniczną

e-mail: sekretariat@pukchojna.pl 

lub za pośrednictwem strony internetowej (zakładka: podaj stan wodomierza)

Wyszukiwarka

Linki

Formularze

Znalezione psy