Strona Główna

obrazek
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY I KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ  

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00                 

Informujemy, że z dniem 29.03.2022 r. zmianie ulegają stawki dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

stawka za 1 m³ dostarczonej wody  
5,15 zł/m³ netto + VAT = 5,56 zł/m³ brutto

stawka za 1 m³ odprowadzonych ścieków  
6,35 zł/m³ netto + VAT = 6,86 zł/m³ brutto  

Stawki opłat abonamentowych będą wynosiły:               

  • stawka miesięczna opłaty abonamentowej dla odbiorców pobierających wodę i odprowadzających ścieki rozliczanych wg wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego 

dla dostarczania wody 3,23 zł netto + VAT = 3,49 zł brutto /odbiorca/miesiąc

dla odprowadzania ścieków 3,20 zł netto + VAT = 3,46 zł brutto /odbiorca/miesiąc             

  • stawka miesięczna opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczana w oparciu o wskazanie wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej

  dla dostarczania wody  2,80 zł netto + VAT = 3,02 zł brutto/odbiorca/miesiąc

  • stawka miesięczna opłaty abonamentowej dla odbiorców pobierających wodę i odprowadzających ścieki rozliczana w oparciu o wskazanie wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym

dla dostarczania wody  1,41 zł netto + VAT = 1,52 zł brutto/odbiorca/miesiąc

dla odprowadzania ścieków  1,41 zł netto + VAT = 1,52 zł brutto/odbiorca/miesiąc

  • stawka miesięczna opłaty abonamentowej dla odbiorców pobierających wodę i odprowadzających ścieki rozliczana na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia

dla dostarczania wody  2,58 zł netto + VAT =  2,79 zł brutto/odbiorca/miesiąc

dla odprowadzania ścieków 2,55 zł netto + VAT =  2,75 zł brutto/odbiorca/miesiąc

  • stawka miesięczna opłaty abonamentowej dla odbiorców odprowadzających ścieki komunalne

dla odprowadzania ścieków  4,59 zł netto + VAT =  4,96 zł brutto/odbiorca/miesiąc

Wyszukiwarka

Linki

Formularze

Znalezione psy