Strona Główna

Informacja na temat akcji

Regulamin akcji „ROZSADY ZA ELKTROODPADY” 2024

Zgoda uczestnika akcji „Rozsady za elektroodpady” na przetwarzanie danych osobowych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY I KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ  

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00                 

KOMUNIKAT

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. informuje, że na podstawie decyzji nr SZ.RZT.70.001.2022.AB z dnia 04.03.2022 r., wydanej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, od dnia 29.03.2024 r. do dnia 28.03.2025 r.  obowiązuje nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w zakresie usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. na terenie Gminy i Miasta Chojna.

Stawki opłat wg nowej taryfy wynoszą odpowiednio dla okresu 25-36 miesięcy:

stawka za 1 m³ dostarczonej wody  – 5,40 zł/m³ netto + VAT = 5,83 zł/m³ brutto

stawka za 1 m³ odprowadzonych ścieków – 6,68 zł/m³ netto + VAT = 7,21 zł/m³ brutto   

Stawki opłat abonamentowych będą wynosiły:              

  1. stawka miesięczna opłaty abonamentowej dla odbiorców pobierających wodę i odprowadzających ścieki rozliczanych wg wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego 

dla dostarczania wody 3,66 zł netto + VAT = 3,95 zł brutto /odbiorca/miesiąc

dla odprowadzania ścieków – 3,64 zł netto + VAT = 3,93 zł brutto /odbiorca/miesiąc             

  • stawka miesięczna opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczana w oparciu o wskazanie wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej

dla dostarczania wody – 3,74 zł netto + VAT = 4,04 zł brutto/odbiorca/miesiąc

  • stawka miesięczna opłaty abonamentowej dla odbiorców pobierających wodę i odprowadzających ścieki rozliczana w oparciu o wskazanie wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym

dla dostarczania wody – 1,88 zł netto + VAT = 2,03 zł brutto/odbiorca/miesiąc

dla odprowadzania ścieków – 1,88 zł netto + VAT = 2,03 zł brutto/odbiorca/miesiąc

  • stawka miesięczna opłaty abonamentowej dla odbiorców pobierających wodę i odprowadzających ścieki rozliczana na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia

dla dostarczania wody – 2,68zł netto + VAT =  2,89 zł brutto/odbiorca/miesiąc

dla odprowadzania ścieków – 2,66 zł netto + VAT =  2,87 zł brutto/odbiorca/miesiąc

  • stawka miesięczna opłaty abonamentowej dla odbiorców odprowadzających ścieki komunalne

dla odprowadzania ścieków – 5,50 zł netto + VAT =  5,94 zł brutto/odbiorca/miesiąc

 

Wyszukiwarka

Linki

Formularze

Znalezione psy