PRZEDSIĘBIORSTWO

USŁUG KOMUNALNYCH

w Chojnie Sp. z o.o.

Chojna

ul. Słowiańska 1

tel. 91 414 16 44

fax. 91 414 18 81

sekretariat@pukchojna.pl

Menu

Struktura organizacyjna

Dane firmy

Adres podmiotu:
74–500 Chojna ul.Słowiańska 1
NIP: 8581663165
REGON: 812416522
Nr KRS: SĄD REJONOWY SZCZECIN – CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR KRS 0000076332
Nr konta bankowego:
BS w Chojnie 78 9370 0007 0000 0215 2000 0004
Kapitał zakładowy:
4 400 000,00 PLN
Telefon: 91 414 16 44
Fax: 91 414 18 81
E-mail: sekretariat@pukchojna.pl

Dział Obsługi Urządzeń Komunalnych

e-mail: douk@pukchojna.pl

Kierownik Działu Obsługi Urządzeń Komunalnych
Tadeusz Klisowski
tel. 91 414 16 44 w. 39
kom. +48 509 228 044
e-mail: t.klisowski@pukchojna.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Specjalista d/s utrzymania technicznego
Grzegorz Misiun
tel. 91 414 16 44 w. 32
kom. +48 508 242 735
e-mail: g.misiun@pukchojna.pl
e-mail: iod@pukchojna.pl

Administrator Cmentarzy Komunalnych
mgr inż. Natalia Końcub
tel. 91 414 16 44 w. 52
kom. +48 508 242 732
e-mail: ck@pukchojna.pl

Specjalista d/s gospodarki odpadami
Kamilla Królikowska
tel. 91 414 16 44 w. 35
kom. +48 508 242 738

Mistrz
mgr Krzysztof Sienkiewicz
tel. 91 414 16 44 wew. 35,
kom. +48 508 242 733

Wyszukiwarka

Linki

Formularze

Znalezione psy