PRZEDSIĘBIORSTWO

USŁUG KOMUNALNYCH

w Chojnie Sp. z o.o.

Chojna

ul. Słowiańska 1

tel. 91 414 16 44

fax. 91 414 18 81

sekretariat@pukchojna.pl

Menu

Struktura organizacyjna

Dane firmy

Adres podmiotu:
74–500 Chojna ul.Słowiańska 1
NIP: 8581663165
REGON: 812416522
Nr KRS: SĄD REJONOWY SZCZECIN – CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR KRS 0000076332
Nr konta bankowego:
BS w Chojnie 78 9370 0007 0000 0215 2000 0004
Kapitał zakładowy:
4 400 000,00 PLN
Telefon: 91 414 16 44
Fax: 91 414 18 81
E-mail: sekretariat@pukchojna.pl

Dział Wodociągów i Kanalizacji

e-mail: dwik@pukchojna.pl

Kierownik Działu Wodociągów i Kanalizacji
Specjalista ds. Oczyszczalni Ścieków
inż. Janusz Góra
tel. 91 414 16 44 w. 40
kom. +48 508 242 734
e-mail: j.gora@pukchojna.pl

Zastępca Kierownika Działu Wodociągów i Kanalizacji
Andrzej Sienkiewicz
tel. 91 414 16 44 w. 40
kom. +48 508 242 737

Specjalista ds. sprzedaży i obsługi Działu Wodociągów i Kanalizacji
mgr Karolina Rojkowska
tel. 91 414 16 44 w. 40

Specjalista ds. obsługi i sprzedaży Działu Wodociągów i Kanalizacji
Krystyna Wołejko
tel. 91 414 16 44 w. 41

Oczyszczalnia Ścieków
ul. Rogozińskiego 35
74 – 500 Chojna
kom. +48 508 242 736

Stacja Wodociągowa
ul. Barwicka 1
74 – 500 Chojna
tel. 91 414 22 15

Ujęcie Wody
ul. Wł. Sikorskiego
74 – 500 Chojna

Ujęcie Wody
Godków Osiedle
74 – 500 Chojna

Ujęcie Wody
Grzybno
74-500 Chojna

Wyszukiwarka

Linki

Formularze

Znalezione psy

Skip to content