PRZEDSIĘBIORSTWO

USŁUG KOMUNALNYCH

w Chojnie Sp. z o.o.

Chojna

ul. Słowiańska 1

tel. 91 414 16 44

fax. 91 414 18 81

sekretariat@pukchojna.pl

Menu

Struktura organizacyjna

Dane firmy

Adres podmiotu:
74–500 Chojna ul.Słowiańska 1
NIP: 8581663165
REGON: 812416522
Nr KRS: SĄD REJONOWY SZCZECIN – CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR KRS 0000076332
Nr konta bankowego:
BS w Chojnie 78 9370 0007 0000 0215 2000 0004
Kapitał zakładowy:
4 400 000,00 PLN
Telefon: 91 414 16 44
Fax: 91 414 18 81
E-mail: sekretariat@pukchojna.pl

Harmonogramy wywozu nieczystości

śmieciarka

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH W ROKU  2021 Z TERENU MIASTA I GMINY CHOJNA

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SELEKTYWNYCH W ROKU 2021 Z TERENU MIASTA I GMINY CHOJNA

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SELEKTYWNYCH DLA ZABUDOWY WIELOLOKALOWEJ W ROKU 2021 NA TERENIE MIASTA I GMINY CHOJNA

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY WIDUCHOWA (styczeń-luty 2021 r.)

Wyszukiwarka

Linki

Formularze

Znalezione psy

Skip to content