PRZEDSIĘBIORSTWO

USŁUG KOMUNALNYCH

w Chojnie Sp. z o.o.

Chojna

ul. Słowiańska 1

tel. 91 414 16 44

fax. 91 414 18 81

sekretariat@pukchojna.pl

Menu

Struktura organizacyjna

Dane firmy

Adres podmiotu:
74–500 Chojna ul.Słowiańska 1
NIP: 8581663165
REGON: 812416522
Nr KRS: SĄD REJONOWY SZCZECIN – CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR KRS 0000076332
Nr konta bankowego:
BS w Chojnie 78 9370 0007 0000 0215 2000 0004
Kapitał zakładowy:
4 400 000,00 PLN
Telefon: 91 414 16 44
Fax: 91 414 18 81
E-mail: sekretariat@pukchojna.pl

PSZOK

Uprzejmie informujemy Mieszkańców Gminy Chojna o możliwości bezpłatnego korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się w miejscowości Kaliska. PSZOK otwarty jest od wtorku do piątku w godzinach 7:00-15:00oraz w soboty w godzinach
10:00-15:00. W PSZOK są przyjmowane i zbierane odpady komunalne posegregowane zgodnie
z kategoriami wymienionymi poniżej:

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • przeterminowane leki,
 • odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe (bez styropianu budowlanego, waty szklanej, papy, płyt i rur azbestowych)stanowiące odpady komunalne,
 • zużyte opony(max 8 sztuk w ciągu roku, PSZOK nie przyjmuje opon pochodzących
  z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony),
 • tekstylia,
 • farby, kleje,
 • oleje silnikowe,
 • środki ochrony roślin,
 • odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie),
 • szkło oraz opakowania ze szkła,
 • papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,
 • tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,
 • metale oraz opakowania z metali (np. blacha stalowa, aluminium itp.),
 • opakowania wielomateriałowe, PSZOK nie przyjmuje odpadów od firm i osób prowadzących działalność gospodarczą.

Wyszukiwarka

Linki

Formularze

Znalezione psy

Skip to content