PRZEDSIĘBIORSTWO

USŁUG KOMUNALNYCH

w Chojnie Sp. z o.o.

Chojna

ul. Słowiańska 1

tel. 91 414 16 44

fax. 91 414 18 81

sekretariat@pukchojna.pl

Menu

Struktura organizacyjna

Dane firmy

Adres podmiotu:
74–500 Chojna ul.Słowiańska 1
NIP: 8581663165
REGON: 812416522
Nr KRS: SĄD REJONOWY SZCZECIN – CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR KRS 0000076332
Nr konta bankowego:
BS w Chojnie 78 9370 0007 0000 0215 2000 0004
Kapitał zakładowy:
4 400 000,00 PLN
Telefon: 91 414 16 44
Fax: 91 414 18 81
E-mail: sekretariat@pukchojna.pl

Cennik na odbiór nieczystości stałych

Opłata za dzierżawę pojemników – dotyczy nieruchomości niezamieszkałych (ceny brutto)
Dzierżawa pojemnika 120l 3,02 zł/m-c
Dzierżawa pojemnika 140l 3,02 zł/m-c
Dzierżawa pojemnika 240l 3,02 zł/m-c
Dzierżawa pojemnika 1100l 10,10 zł/m-c
Dzierżawa kontenera KP-7 o poj. 7,5 m3 20,19 zł/m-c
Opłata bez kosztów dzierżawy pojemnika o pojemności (ceny brutto)
- 120l jeden raz w miesiącu tj. 0,12 m3 10,36 zł
- 120l co drugi tydzień tj. 0,26 m3 22,44 zł
- 120l jeden raz w tygodniu tj.0,51 m3 44,01 zł
- 140l jeden raz w miesiącu tj. 0,14 m3 12,08 zł
- 140l co drugi tydzień tj. 0,3 m3 25,89 zł
- 140l jeden raz w tygodniu tj.0,6 m3 51,78 zł
- 240l jeden raz w miesiącu tj. 0,24 m3 20,71 zł
- 240l co drugi tydzień tj. 0,51 m3 41,43 zł
- 240l jeden raz w tygodniu tj. 1,03 m3 88,89 zł
- 1100l jednokrotne wywiezienie tj. 1,10 m3 94,93 zł
- 1100l co drugi tydzień tj. 2,35 m3 202,81 zł
- kontener KP-7 o poj. 7,0 m3 jednokrotne wywiezienie 604,12 zł

do pobrania

Wyszukiwarka

Linki

Formularze

Znalezione psy