PRZEDSIĘBIORSTWO

USŁUG KOMUNALNYCH

w Chojnie Sp. z o.o.

Chojna

ul. Słowiańska 1

tel. 91 414 16 44

fax. 91 414 18 81

sekretariat@pukchojna.pl

Opłaty cmentarne

Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok do pogrzebu Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok bez prawa do wybudowania nagrobka, lub grobowca – „za życia” (rezerwacja) Za wznowienie miejsca pod grób po 20 latach pobiera się opłatę w wysokości 100% stawek zgodnie z rodzajem usługi. Pochówki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej są zwolnione […]

Usługi cmentarne

Zarządzenie NR 16/2019 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z o.o. z dnia 18.10.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości cen za usługi związane z utrzymaniem nagrobków na cmentarzach komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Chojna Zarządzenie Nr 16/2019 Zarządzenie NR 15/2019 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z o.o. z dnia […]

Taryfa dla ciepła

Podział odbiorców na grupy taryfowe 1.1. Grupa taryfowa A-1 *ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%. 1.2. Grupa taryfowa A-2​ *ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%. 1.3.    Grupa taryfowa B *ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%. 1.4.    Grupa taryfowa C-1  *ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%. 1.5.    Grupa taryfowa C-2 […]