Usługi cmentarne

Zarządzenie NR 16/2019 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z o.o. z dnia 18.10.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości cen za usługi związane z utrzymaniem nagrobków na cmentarzach komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Chojna Zarządzenie Nr 16/2019 Zarządzenie NR 15/2019 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z o.o. z dnia …

Cennik na odbiór nieczystości stałych

Odbiór odpadów komunalnych  zmieszanych z terenu nieruchomości niezamieszkałych (podmiotów gospodarczych) – 100,00 zł za 1 m3. Udostępnienie pojemników:  – pojemnik 120l/140 l – 6,50 zł/miesiąc,– pojemnik 240 l – 8,50 zł/miesiąc,– pojemnik 1100 l – 15,50 zł/miesiąc,– kontener KP7 – 55,00 zł/miesiąc (umowa),– kontener KP7 (krótkoterminowa dzierżawa na podstawie zlecenia) – 29,00 zł/dzień Transport (wywóz …