Usługi cmentarne

Zarządzenie NR 16/2019 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z o.o. z dnia 18.10.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości cen za usługi związane z utrzymaniem nagrobków na cmentarzach komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Chojna

Zarządzenie Nr 16/2019

Zarządzenie NR 15/2019 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z o.o. z dnia 18.10.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości cen za dzierżawę miejsca pod handel na terenie cmentarzy komunalnych w Gminie Chojna

Zarządzenie NR 15/2019

Ustala się następujące ceny i opłaty za usługi cmentarne

Nazwa Cena
przechowywanie zwłok w chłodni – za każdą dobę 75,00zł
wynajem chłodni na potrzeby ubierania zwłok 45,00zł
wynajem pomieszczeń użytkowych kaplicy do przeprowadzenia ceremonii pogrzebowej – opłata jednorazowa 80,00zł
wystawienie zwłok w kaplicy cmentarnej do 2 godzin – każda następna godzina 65,00zł 30,00zł
opłata termiczno-administracyjna (wpis osoby zmarłej do ksiąg cmentarnych, określenie miejsca pochówku) 35,00zł
nadzór techniczny dot. Czynności związanych z tworzeniem grobów murowanych (grób murowany jednomiejscowy) 120,00zł
wystawienie stosownego zezwolenia na prace murarskie na terenie cmentarza 25,00zł
wystawienie pozwolenia na ustawienie nagrobka: – nagrobek dziecka do 12 lat – nagrobek pojedynczy osoby dorosłej – nagrobek podwójny osoby dorosłej 75,00zł 125,00zł 200,00z
opłata za udostępnienie infrastruktury cmentarza 25,00zł
opłata za likwidację grobu 500,00zł

(podane ceny są cenami netto)

Wyszukiwarka

Linki

Formularze

Znalezione psy