PRZEDSIĘBIORSTWO

USŁUG KOMUNALNYCH

w Chojnie Sp. z o.o.

Chojna

ul. Słowiańska 1

tel. 91 414 16 44

fax. 91 414 18 81

sekretariat@pukchojna.pl

Menu

Struktura organizacyjna

Dane firmy

Adres podmiotu:
74–500 Chojna ul.Słowiańska 1
NIP: 8581663165
REGON: 812416522
Nr KRS: SĄD REJONOWY SZCZECIN – CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR KRS 0000076332
Nr konta bankowego:
BS w Chojnie 78 9370 0007 0000 0215 2000 0004
Kapitał zakładowy:
4 400 000,00 PLN
Telefon: 91 414 16 44
Fax: 91 414 18 81
E-mail: sekretariat@pukchojna.pl

Opłaty cmentarne

Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok do pogrzebu

Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok bez prawa do wybudowania nagrobka, lub grobowca – „za życia” (rezerwacja)

Za wznowienie miejsca pod grób po 20 latach pobiera się opłatę w wysokości 100% stawek zgodnie z rodzajem usługi. Pochówki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej są zwolnione z opłaty za miejsce pod groby na cmentarzu. 

(do pobrania)

Wyszukiwarka

Linki

Formularze

Znalezione psy

Skip to content