PRZEDSIĘBIORSTWO

USŁUG KOMUNALNYCH

w Chojnie Sp. z o.o.

Chojna

ul. Słowiańska 1

tel. 91 414 16 44

fax. 91 414 18 81

sekretariat@pukchojna.pl

Menu

Struktura organizacyjna

Dane firmy

Adres podmiotu:
74–500 Chojna ul.Słowiańska 1
NIP: 8581663165
REGON: 812416522
Nr KRS: SĄD REJONOWY SZCZECIN – CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR KRS 0000076332
Nr konta bankowego:
BS w Chojnie 78 9370 0007 0000 0215 2000 0004
Kapitał zakładowy:
4 400 000,00 PLN
Telefon: 91 414 16 44
Fax: 91 414 18 81
E-mail: sekretariat@pukchojna.pl

Usługi asenizacyjne

1. Cena za opróżnianie i wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych położonych   na terenie  miasta Chojna.

Lp. Wyszczególnienie Ceny i stawki opłat
netto brutto *
1. Jednorazowe opróżnienie i transport nieczystości ciekłych samochodem asenizacyjnym o pojemności Beczki 6m3 wykonane na terenie miasta Chojna 84,00 PLN 90,72 PLN
2. Jednorazowe opróżnienie i transport nieczystości ciekłych samochodem asenizacyjnym o pojemności Beczki 8m3 wykonane na terenie miasta Chojna 112,00 PLN 120,96 PLN
3. Opłata za oczyszczenie 1m3 nieczystości ciekłych dostarczanych do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków w Chojnie 1/m3 5,74 PLN 1/m3 6,20 PLN

*ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 8%.

2. Cena za opróżnianie i wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych położonych   na terenie  gminy Chojna                   (z wyłączeniem miasta Chojna).

Lp. Wyszczególnienie Ceny i stawki opłat
netto brutto *
1. Jednorazowe opróżnienie i transport nieczystości ciekłych samochodem asenizacyjnym o pojemności Beczki 6m3 wykonane na terenie gminy Chojna (z wyłączeniem miasta Chojna). 96,00 PLN 103,68 PLN
2. Jednorazowe opróżnienie i transport nieczystości ciekłych samochodem asenizacyjnym o pojemności Beczki 8m3 wykonane na terenie gminy Chojna (z wyłączeniem miasta Chojna). 128,00 PLN 138,24 PLN
3. Opłata za oczyszczenie 1m3 nieczystości ciekłych dostarczanych do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków w Chojnie 1/m3 5,74 PLN 1/m3 6,20 PLN

*ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 8%.

3. Cena za usługę udrażniania kanalizacji sanitarnej agregatem wysokociśnieniowym.

*ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

Określone opłaty zwiększają się o 50% jeżeli usługa wykonywana była w godzinach nadliczbowych w dni robocze i soboty, oraz 0 100%, jeżeli  będą wykonywane w niedzielę lub święto.

Wyszukiwarka

Linki

Formularze

Znalezione psy